Connect with us

I am going to post high Demanding Topics related to Hindi such as AA Ki Matra wale Shabd in Hindi which is very important for all students who are studying in the class Nursery, KG, UKG, and 1st grade. The teacher is asking all the students about AA Ki Matra wale Shabd in detail as well as checking to read AA Ki Matra wale Shabd. I have shared a list of AA Ki Matra wale Shabd below, please check and let me know if it is ok or need more AA Ki Matra to wale Shabd.

100+ AA Ki Matra wale shabd in Hindi

Check the AA Ki Matra wale Shabd in Hindi in different characters such as 2, 3, and 4. AA Ki Matra wale shabd:

चार रना चाही धावन धाकड़ तमसा
चाय तार चालू धार्मिक दामाद डरना
घाव जाता चाप दावक थापड़ टाबुक
घना छार चना थाकड़ ताकत झड़ना
घड़ा छाती घाम तादाद डांटना जापी
गाना छका घाट डकार टावर जवाब
गान चाह घंटा ठाकुर झलका छावनी
गाद चारु गाली झापड़ जावेद चालक
खाला चाभी गांव जाकर जहान चाकर
खट्टा चाड गांधी जाकड़ा छापना चरना
काला घोड़ा खाली छांटना चाहिए घायल
काटना घात खाल चामुंडा चालाक गागर
काट घाटी काल चादर चमका खसरा
कपास गाल काम चरखा रावण मासिक
ठाल गाड़ी काना घसीटा रडार मारना
टॉप गला काथा गाजर याराना भाजन
टास खाली धका खरहा मकान बापूजी
टाव खाद दास काटना मकाऊ बस्ता
झाड़ कार दाव कमाई भारत फायदा
झाक कान दारू कठरा बालक पालना
जाफ़ नार दारा राफेल बाबुजी पागल
जाना नाफ़ थान राघव फाड़ना पाकर
जात नानी तारा यात्रियों पालक पाकर
छार नाग ताम मामले पारण नासिक
छाप धावन ताज मसान पापड़ नायक
छाछ धार ढाल भापक पहाड़ नजात
चाह दाह डाब बारिश नामक धारण
चाट दाव डाक बाजार नापना दवात
नारी दान ठान फाटक धरना हाफिज
नाटा दादा टाल पारस घटना हाडिन
नया थाना टाप पारस गमला हजार
धान ताया टान पाताल हाबिल सातवें
धाक तानी झाव हासिल हाइक सजाव
दाल ताक झाल हाविम हजाम शास्त्र
दाना ढांड जाल हाविक साहब वाणिज्य
दादी डॉन जाम सागर सकता रास्ता
दाग डार जाड़ सागर शामिल रावत
थाली ठास छाव शासन वारिस यावल
तोता टाटा छाया वाकई खाकर थावक
तास टाक छात्रा पहला कसना कारण
ताजा टांग हाल नास्तिक कमरा कहार
ढाप झासा हाथ नाटक कढ़ाई करना
डाट झार हवा पहाड़ डागर कसाई
डांस जार साव पकाना टाबुक हालत
याद जाय सात नाश्ता झगड़ा हामिद
माल हाय सभा नाराज जापान हाकिम
मामी हाफ शांत धामाल जहान साहस
मजा सारी वाह धामाल छाजेड़ सपना
भावी सारा वान दवाल चासनी शायद
भाग साका रामु थायस चावल वाटिका
भाक शाम रात तारीख चमचा रास्ता
बाय वास राक काजल घपला रामन
बाबू वाला याक कचड़ा गवार यादव
बाजा राय माया पायल खजना मालिक
फास रात माना बारिश बामन मारिक्ष
फाव राजा माटी बामन फासला भाटिया
पाल यान भाषा परवाना पहलवान दास्तान
पानी मास भारी नास्तिक नापसंद टॉपरलर्निंग
पाक मामा भाड़ ध्यावाद नागरिक झालावाड़
नाड माड़ भाट दरबार दरवान जानकर
हॉबी भाव बॉस थवाईत थाहकर छायावाद
हाल भाक बाला टमाटर टालकर चमकना
साथ भला बाल जयाप्रदा जयप्रकाश घटवान
साँप बात बारी छावनियों छटपटाहट गद्दार
सजा बाग बाबा चमकाना चमगादड़ साक्षात्कार
शादी बाकी बाई घबड़ाना साइकिल शारिरिक
वायु फार फाग गजानंद सलवार रामायण
वाण फाट फ़ाक सावधान वनवास रागमय
रास पास पासी शमभेद राफ्टिंग रचनाकार
राव पाया पाप वारकर राजनीति मस्ताना
राका पाप पान रामपुर मालदार भानुमति
गाय थाप नास राजधानी मनभावना बताकर
गाना ताला नाव मनभावक बरसात फास्फोरस
गया तार नाम भगवान फहराना पहचान
खान ताप नाता बरसाया पासवर्ड परिणाम
खाट ढाक धाय फाह्यान घरबार नारियल
क्षार डाला हार परनाम गाँधीजी धराचार्य
कार डाल हाजी खानदान खाजेपुर हासकर
काया ठाक हया छाछ धार ढाल
काघा टॉस सास भापक पहाड़ नजात

100+ AA Ki Matra wale shabd Hindi chart

Check the AA Ki Matra wale Shabd Hindi Chart in image format and PDF format:

Copyright © 2020 Freecustomercare.com